Värmland

Värmland

Styrelse

Ordförande

Marie-Louise Örtengren
Tel: 0550 82 074
Mejl: liset@hotmail.se

Vice Ordförande

Arne Vannevik
Tel: 0560 712 84
Mejl: arne.vannevik@telia.com

Sekreterare

Berit Hansen
Tel: 0570 711790
Mejl: berit.hansen@telia.com

Kassör

Gunilla Lövenhamn Olausson
Tel: 0560 13221
Mejl: gunilla.l.olausson@telia.com

Karl-Gunnar Björn
Tel: 0550 82211
Mejl: karl-gunnar.bjorn@telia.com

Eila Olofsson

Stefan Norén
Tel: 0563 40852
Mejl: stefan.noren@home.se

Jonas Wirén
Tel: 054 834 295
Mejl: jonas.wiren@telia.com

Vice Ordförande

Viviann Gerdin
Tel: 054-156310
Mejl: nannegerdin@hotmail.com

Sekreterare

Margareta Stenberg
Tel: 0570-14914
Mejl: margareta.stenberg3@comhem.se

Kassör

Gunilla Lövenhamn Olausson
Tel:0560-13221
Mejl: gunilla.l.olausson@torsby.se

Ledamöter

Hilkka Mitander
Tel: 054-56 19 73

Karl-Gunnar Björn
Tel: 0550-822 11
Mejl: karl-gunnar.bjorn@telia.com

Stefan Norén
Tel: 0563-408 52
Mejl: stefan.noren@home.se

Monica Ljung-Alm
Tel: 0590-141 34
Mejl: 14134@telia.com

Berit Hansen
Tel: 0570-711790
Mejl: berit.hansen@telia.com